Gratis brandveiligheidscheck regio Groningen

Bij 3.500 woningen in de regio Groningen is geen goede bluswatervoorziening aanwezig. De bewoners van van deze woningen krijgen van de regionale brandweer Groningen en de gemeenten een brief met daarin het aanbod voor een gratis brandveilgheidscheck van hun woning.

SmokeyDeze de brandveilgheidscheck wordt uitgevoerd door brandpreventieadviseurs van Energiewacht. In de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum gaat het om 450 woningen.

De gemeenten voldoen aan hun wettelijke plichten, maar bij een aantal specifieke locaties in het buitengebied kan er bij een grote brand een bluswaterprobleem zijn. De brandweer in de vier gemeenten neemt hiervoor organisatorische maatregelen zoals het direct uitrukken van twee bluswagens naar de brand. Daarnaast biedt de brandweer de bewoners van de betreffende woningen een gratis brandveiligheidscheck aan. Door eenvoudige maatregelen, zoals het ophangen van rookmelders, aanschaf van een blusdeken en het verstandig omgaan met elektrische apparatuur, wordt de kans op (schade door) brand verkleind. Indien nodig hangen zij gratis een rookmelder op.

Gedeeld

Geef een antwoord