Handreiking brandbeheersings- en brandblussystemen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) heeft onlangs PGS 14 gepubliceerd. Deze is bedoeld voor de brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen).

De publicatie PGS 14 moet in samenhang met PGS 15 worden gelezen. In PGS 14 zijn de toepassingsmogelijkheden, beperkingen en aandachtpunten uitgewerkt bij het toepassen van VBB-systemen in PGS 15 opslagen.
Normatieve referentiekaders zijn tegenwoordig zodanig expliciet, waardoor er behoefte was aan een document dat ingaat op de mogelijkheden en beperkingen van de diverse VBB-systemen en de onderwerpen die aandacht verdienen in het proces van realisatie van de opslaglocatie en de gebruiksfase ervan. De nieuwe PGS 14 is vanuit die invalshoek geschreven.

 

Gedeeld

Geef een reactie