Norm beheer rookbeheersingssystemen aangepast

Nen heeft de norm NEN 2654 Deel 3 voor beheer, controle en onderhoud van rookbeheersingssystemen aangepast.

NEN 2654-1 Deel 1De NEN 2654 wordt uitgegeven in een drietal delen. Elk deel heeft betrekking op één type brandbeveiligingsinstallatie en is onder de algemene titel ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties’ gepubliceerd. De serie bestaat uit de volgende delen:

– NEN 2654-1 Deel 1: Brandmeldinstallaties
– NEN 2654-2 Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
– NEN 2654-3 Deel 3: Rookbeheersingssystemen

Een rookbeheersingssysteem in een bouwwerk kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van het systeem op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654 biedt eisen en richtlijnen voor de betrokken beheerder van zo’n systeem. Het ‘oude’ deel 3 van deze serie is op diverse punten herzien en door NEN gepubliceerd.

Over het algemeen is het voor goed beheer, controle en onderhoud noodzakelijk om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten met een rookbeheersingsbedrijf. Daarom is, als hulp bij het opstellen van zo’n overeenkomst, een model van een onderhoudsovereenkomst als informatieve bijlage opgenomen. Verder is de herziene norm qua toepassingsgebied uitgebreid met eisen aan beheer en onderhoud van rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages.

De rookbeheersingssystemen betreffen:

– rook- en warmte-afvoerinstallatie (natuurlijke en mechanische);
– overdrukinstallaties (mechanische toevoerventilatie voor overdrukinstallaties) in bijvoorbeeld trappenhuizen en liftschachten;
– parkeergarageventilatiesystemen;
– tunnelventilatiesystemen.

Gedeeld

Geef een reactie