Normontwerp brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN heeft het normontwerp risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd. NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw.

NEN 6079 beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 – artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 – artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.

Uit de toelichting bij deze artikelen in het Bouwbesluit blijkt dat compartimentering ook is bedoeld ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. Dit is een van de grondslagen van deze nieuwe norm. Belanghebbenden kunnen tot 17 mei 2014 commentaar op dit normontwerp indienen.

Link: nen.nl

Gedeeld

Geef een reactie