Roken belangrijkste oorzaak woningbranden in 2016

In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie.

De belangrijkste brandoorzaken in 2016 waren roken (19 procent), onvoorzichtigheid bij koken (9 procent) en andere vormen van menselijk handelen (9 procent). Volgens het onderzoek van de Brandweeracademie zijn deze cijfers in lijn met die van voorgaande jaren.
Naast deze fatale woningbranden was er bij drie woningbranden met in totaal drie doden, sprake van een bewezen natuurlijke dood. Bij zes branden met in totaal zeven doden ging het om een woningbrand als gevolg van (zelf)doding. Het onderzoek richt zich op de oorzaken, omstandigheden en het verloop van niet met opzet veroorzaakte woningbranden met dodelijke slachtoffers. Daarom maken deze woningbranden geen deel uit van de analyse van fatale woningbranden 2016.

Samenwerking met brandweerkorpsen en teams brandonderzoek
Bij aankomst van de brandweer was vaak sprake van een relatief kleine (47 procent) of gesmoorde (25 procent) brand en beperkte mate van rookverspreiding. Dit beperkte zich tot een voorwerp en/of de ruimte van ontstaan van de brand. Er zijn iets meer gesmoorde branden gemeld ten opzichte van vorig jaar (15 procent in 2015). Dit komt mogelijk doordat pas vanaf 2016 nadrukkelijk om deze info is gevraagd.
De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij werken wij samen met de bij de betreffende branden betrokken brandweerkorpsen en teams brandonderzoek. Zij leveren de gegevens over de fatale woningbranden. De respondenten worden benaderd op basis van informatie uit persberichten over een fatale woningbrand in hun regio. Hierdoor worden ook de fatale woningbranden in kaart gebracht waarbij de brandweer geen hulp heeft verleend, bijvoorbeeld omdat de brand bij het ontdekken al gedoofd was.

 

Gedeeld

Geef een reactie