Stijging fatale woningbranden en slachtoffers

Volgens onderzoek door de Brandweeracademie vonden het afgelopen jaar 35 woningbranden plaats met dodelijke slachtoffers. Daarbij kwamen in totaal 41 mensen om het leven. Een flinke stijging ten opzichte van 2015, toen bij 27 branden 31 mensen om kwamen.

De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met de bij de betreffende branden betrokken brandweerkorpsen en teams brandonderzoek. Zij leveren aan de hand van een vragenlijst de gegevens over de fatale woningbranden. De respondenten worden benaderd op basis van informatie uit persberichten over een fatale woningbrand in hun regio. Daardoor worden ook de fatale woningbranden in kaart gebracht waarbij de brandweer geen hulp heeft verleend, bijvoorbeeld omdat de brand bij het ontdekken al gedoofd was.
Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.
Het gaat om voorlopige cijfers over fatale woningbranden van januari tot en met december 2016. In het eerste kwartaal van 2017 worden de definitieve cijfers gepubliceerd in het jaaroverzicht.

Vergelijking met cijfers van 2008 t/m 2015

Een veel uitgebreider overzicht is te downloaden via deze link.

 

Gedeeld

Geef een reactie