Vlaanderen verplicht rookmelders vanaf 2020 in alle woningen

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement heeft dat unaniem beslist. Installatie van een rookmelder is nu al wettelijk verplicht bij nieuwbouw en renovatie.

Rookmelders zijn in Vlaanderen nu ook al verplicht voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening. Niettemin vielen er in 2016 in Vlaanderen toch nog minstens 46 doden bij woningbranden. Dat is dubbel zoveel als het jaar ervoor, toen er 22 dodelijke slachtoffers vielen. Over heel België vielen er in 2016 zelfs minstens 78 doden bij woningbranden. De wettelijke verplichting zal volgens de regering gepaard moeten gaan met bijkomende bewustmaking van de burger, door deze te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Hierin spelen de hulpverleningszones een belangrijke rol voor de noodzakelijke voorlichting. Veel aandacht naar rookmelders zal ook uitgaan tijdens de ‘14-daagse van de Veiligheid’, die dit jaar loopt van 9 tot en met 24 september 2017.

Gedeeld

Geef een reactie