Brandveiligheid voor huurders en gebouweigenaren

Onlangs is de dertiende editie van de uitgave ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ gepresenteerd. Deze helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw.

‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De editie Essentiële Bouwkundige Controlepunten 2018-2019 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van de gebouweigenaar is verduidelijkt met de oproep aan iedere gebouweigenaar en huurder; ‘controleer uw gebouw en neem desnoods zelf (nood) maatregelen. Alleen dan kunnen we schade en slachtoffers door brand voorkomen.’ Daarnaast is nog meer nadruk gelegd op brandveiligheid en gevels vooral in hoofdstuk 5 van de uitgave. De betrokken organisaties roepen ieder die met controles bezig is hier kennis van te nemen. En last but not least is het onderwerp zelfsluitendheid uitgebreider toegelicht, want een zelfsluitende deur dient zonder tussenkomst van menselijk handelen te sluiten.

Gedeeld

Geef een reactie