Familiecultuur brandweer kost Amsterdam 3,9 miljoen euro

Volgens in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland uitgevoerd onderzoek, heeft de ‘gesloten familiecultuur’ de Amsterdamse brandweer 3,9 miljoen euro gekost. Commandant Leen Schaap, wil direct een einde maken aan de misstanden, zoals onterecht vervroegd pensioen voor brandweerlieden.

De misstanden konden volgens de onderzoekers ontstaan door de informele cultuur op de kazernes, waar een sterk familiegevoel overheerste en weinig ‘nieuw bloed’ binnenkwam. Het gaat onder andere om onregelmatigheden met leeftijdsontslag en privégebruik van kazernes. De bijna vier miljoen euro zijn over de afgelopen tien jaar aan dit soort zaken uitgegeven. Dit geld is volgens de brandweer niet terug te vorderen.

Klokkenluiders
Niet iedereen behoorde tot de ‘familie’. Maar de korpsleiding gaf geen gehoor aan meldingen door klokkenluiders. Tot Leen Schaap aantrad. Deze liet direct het onderzoek uitvoeren. Dit leidde tot een rapport waarin onder andere staat: …Een familieorganisatie, waar medewerkers voor elkaar zorgen en het voor elkaar opnemen, een gesloten organisatie mede in samenhang met aanstellingen voor het leven en beperkte zij-instroom en weinig diversiteit in de samenstelling van de organisatie. De onderzoekers adviseren de brandweer het personeelsbestand te diversifiëren zodat er minder nadruk komt te liggen op de (relevantie van) de arbeidsvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het ‘groepsgevoel’.

Gedeeld

Geef een reactie