Gespecialiseerde brandweerhulp voor passagiersschepen op Noordzee

Gespecialiseerde brandweerlieden moeten brand aan boord van ferry- of cruiseschepen gaan bestrijden. Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tekenden hiervoor gisteren een samenwerkingsovereenkomst.

helikopterVanaf 1 juli 2015 staat een gespecialiseerd brandweerteam uit de regio Rotterdam-Rijnmond onder de naam BroNS-team (Brandweer op de Noordzee pre SAR) klaar voor inzet bij brand aan boord van een ferry- of cruiseschip op de Noordzee.

Steeds meer en steeds grotere ferry- en cruiseschepen doen de havens Amsterdam en Rotterdam aan. Internationale regels verplichten schepen om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van brandbestrijding aan boord. Bij brand op zee is snel ingrijpen van groot belang voor de veiligheid van het schip, bemanning en passagiers. Daarmee kan een grootschalige evacuatie van passagiers op zee voorkomen of vertraagd worden. De bemanningsleden van de schepen zijn hiervoor opgeleid en getraind. Om de brand zo snel mogelijk te blussen is soms toch extra versterking nodig van een gespecialiseerd team. Om die reden heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om in te zetten op aanvullende hulp voor brandbestrijding op zee.

Het gespecialiseerde brandweerteam dat aan boord gaat, bestaat uit vijftien personen en is permanent beschikbaar. De teamleden worden door helikopters van de Kustwacht aan boord gebracht en assisteren de scheepsbemanning. De kapitein van een passagiersschip dat op de Noordzee door brand in de problemen komt kan via de Kustwacht het BroNS-team om assistentie vragen.

BroNS is een samenwerking van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, het Korps Marine Brandweer, de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Gedeeld

Geef een reactie