Loket Brandveilig Leven van start

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum gaf vanochtend tijdens het Brandveilig Leven-event, het startschot voor het nieuwe Loket Brandveilig Leven. Dit is een platform waar een organisatie of burger die een project wil starten of een bijeenkomst of andere activiteit wil organiseren terecht kan.

Het loket biedt een centrale en overzichtelijke vindplek voor informatie over allerlei projecten en initiatieven. Hierdoor kan men van elkaar leren en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden, aldus de initiatiefnemers. Het Loket Brandveilig Leven brengt mensen bij elkaar, ieder met zijn specifieke kennis: brandweer, professionals en vrijwilligers.
Het doel van de website is meer bewustwording creëren van de risico’s van brand, die risico’s beperken en gedragsverandering realiseren. Daarvoor is samenwerking essentieel. Op de website kan men ervaring, kennis en ideeën uitwisselen met andere professionals en vrijwilligers. Het platform wil zo expertise bundelen, de maatschappij betrekken en aanspreken, samenwerking bevorderen en zowel initiatieven als materialen delen. Loket Brandveilig leven is een initiatief van Brandweer Nederland.

Gedeeld

Geef een reactie