Rijkswaterstaat en brandweer delen informatie

Diemer Kransen van Brandweer Nederland en Nienke Zeijlemaker van Rijkswaterstaat hebben een Management Statement getekend, waarmee een samenwerking is aangegaan met betrekking tot het uitwisselen van data die voor werkprocessen van de andere partij relevant zijn.

Met dit Management Statement hebben beide partners hun wederzijdse verwachtingen vastgelegd over de te behalen doelen, de communicatielijnen, de werkwijze inclusief de kwaliteitsborging en afspraken over de wijze van samenwerking. De samenwerking tussen Brandweer Nederland en Rijkswaterstaat levert voor beide partners een kwaliteitsimpuls, zo meldt Brandweer Nederland.
Beide partners gaan nu onderzoeken welke data nog meer relevant zijn om uit te wisselen.
Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland hebben al vaker samen opgetreden. Met name bij inzet na een ongeval op het rijkswegennet is er een gedeeld belang voor goede slachtofferhulp en om de weg zo snel en veilig mogelijk weer vrij te maken voor het wegverkeer.
Niet alleen is veiligheid voor de burger een belangrijk item; ook de arbeidsveiligheid voor diegene die hiervoor moeten zorgen staat bovenaan. Zo heeft Brandweer Nederland een sterke behoefte aan kennis over de diepte van een waterweg voor inzet van haar duikers. De diepte heeft namelijk een sterke invloed op het duikregime en de nodige maatregelen om duikwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Omdat Rijkswaterstaat het beheer voert over de rijkswateren is het in kaart brengen van de diepte corebusiness voor haar. Het is dan ook vanzelfsprekend om juist deze data met een partner als Brandweer Nederland te delen.
Brandweer Nederland helpt Rijkswaterstaat bij invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige ongevallenregistratie binnen Nederland en is hier sterk afhankelijk van de registratie c.q. administratie ter plaatse. Omdat hier de inzet van de brandweer vaak aan de orde is en zij een zorgvuldige administratie er op na houdt, kan het delen van deze informatie met Rijkswaterstaat zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor de genoemde ongevallenregistratie.

Gedeeld

Geef een reactie