Zorgbranche zet zich in voor betere brandveiligheid

Zorgbrancheorganisaties en Brandweer Nederland gaan samenwerken voor betere brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg.

Brancheorganisaties VGN, ActiZ, GGZ Nederland en Brandweer Nederland hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Ook hebben de gezamenlijke zorgbranches (verenigd in de BoZ) een landelijk programma ter hand genomen met als doel, te investeren in een omslag van een regelgerichte naar een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in de zorg.

BrandweermanDit betekent dat zorgorganisaties niet alleen de brandveiligheidsvoorschriften naleven, maar dat zij werken aan een veiligheidscultuur in organisaties, aan bewustwording van risico’s bij medewerkers en cliënten en aan het bevorderen van brandveilig gedrag. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat de brandveiligheidsregels in heel Nederland op dezelfde manier worden toegepast.

Risicogericht werken betekent dat zorgorganisaties aandacht hebben voor zowel de ‘harde’ kant van brandveiligheid – gericht op gebouwen, installaties en procedures – als de ‘zachte’ kant. Daarbij het erom gaat dat medewerkers en cliënten zich bewust zijn van mogelijke risico’s en dat zij hier in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk naar handelen. Bijvoorbeeld het vrijhouden van mogelijke vluchtroutes en het bespreekbaar maken (en reguleren) van rookgedrag.

Gedeeld

Geef een reactie