Cameratoezicht bij 1 op de 132 Airbnb’s

Mensen die gebruikmaken van Airbnb lopen het risico dat ze bij of zelfs in hun verblijf gefilmd worden. Bij 1 op de 132 Airbnb-verblijven blijken één of meerdere camera’s aanwezig, zonder dat dit altijd kenbaar wordt gemaakt. Dat blijkt uit eigen onderzoek door VPNGids.nl.

Een deel van de verhuurders van de Airbnb-verblijven zegt niet waar de camera’s hangen (17,2%). Als de positie van de camera wel bekend is, blijkt deze in de meeste gevallen bevestigd aan de buitenkant van het verblijf, zoals bij de voordeur. Toch bevindt bijna één op de drie Airbnb-camera’s zich binnenshuis. De binnencamera’s houden met name het doen en laten van huurders in de gaten op de gang (44,4%) en in de woonkamer (30,2%).

Relatief weinig Europese Airbnb’s met camera
Ten opzichte van elders ter wereld zijn er binnen Europa relatief weinig camera’s bij Airbnb’s. In Europese landen worden camera’s vermeld bij bijna 1 op de 500 verblijven. In niet-Europese landen ligt het aantal camera’s veel hoger: zo’n 1 op de 70 Airbnb’s heeft daar één of meerdere camera’s.
Met name Singapore (1 op de 19), Ottawa (1 op de 27) en Tokyo (1 op de 33) kennen een relatief hoog aantal Airbnb’s met camera. Amsterdam staat op plaats 38 van de 50 onderzochte steden, met camera’s bij 1 op de 625 Airbnb’s.

Verborgen camera’s bij Airbnb
Hoewel verhuurders verplicht zijn de aanwezigheid van camera’s te vermelden, is de schaal waarop er daadwerkelijk camera’s in Airbnb-verblijven zijn lastig vast te stellen. Er worden namelijk regelmatig verborgen camera’s ontdekt door huurders. Uit Amerikaans onderzoek onder 2.000 Airbnb-huurders blijkt dat maar liefst 11% al eens een verborgen camera ontdekte.
Ook in Nederland komt het voor. Een Hoofddorper werd in 2018 betrapt door drie Franse huurders. Het ophangen van een camera in de badkamer leverde hem een werkstraf op van 100 uur.

Gedeeld

Geef een antwoord