Cao Beveiliging van VBe NL nu officieel van kracht

Beveiligers van de bij branchevereniging VBe NL aangesloten beveiligingsbedrijven krijgen per 1 mei 2019 een loonsverhoging van 2,37 procent. Dat staat in de nieuwe cao, die 12 februari 2019 officieel van kracht is geworden.
De nieuwe cao geldt voor 2018 en 2019. Ook de Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een nieuwe cao afgesloten en deze brancheorganisatie probeert haar cao algemeen bindend te laten verklaren voor de hele beveiligingsbranche. Beide partijen zijn nog in gesprek hierover. De VBe NL en haar leden voelen weinig voor de ‘cao Particuliere Beveiliging’, omdat deze voor zowel werkgevers als werknemers slechtere voorwaarden zou bevatten. De cao Beveiliging blijft in ieder geval bestaan, waardoor er in feite twee cao’s zullen zijn voor particuliere beveiligers.

Voorkeur
De nieuwe cao van VBe NL, waar vooral MKB-ondernemers en evenementenbeveiligers de voorkeur aan geven, is in ieder geval goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vakbond De Unie, die binnen de beveiligingsbranche het grootste marktaandeel heeft. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 2,37% en zijn er nieuwe stappen gezet naar een sectoraal brede cao. VBe NL zegt blij te zijn met het besluit van het ministerie en heeft de leden geïnformeerd over deze stap.

3 procent hogere salarissen
De gemaakte afspraken voor de cao Beveiliging laten zien dat de salarissen gemiddeld 3 procent hoger liggen dan die in de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er volgens de VBe NL betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Nu de cao Particuliere Beveiliging voor algemeen verbindend verklaring is aangeboden zullen VBe NL en De Unie zich maximaal inspannen om dispensatie te krijgen voor de volledige cao Beveiliging.

Download: Cao Beveiliging 2018-2019 (pdf)

 

Gedeeld

Geef een reactie