Nederlandse Veiligheidsbranche wint hoger beroep inzake CAO’s

De CAO Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche geldt nu voor elke particuliere beveiliger. Aanvankelijk had de minister dispensatie verleend aan bedrijven die aangesloten zijn bij brancheorganisatie VBe NL, maar dat dispensatiebesluit is door de Rechtbank Midden Nederland vernietigd. Volgens VBe NL heeft dit echter geen gevolgen.

Volgens voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche maakt het besluit een einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden en kan nu gezamenlijk verder worden gewerkt aan versterking van de branche. De rechter zei dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onvoldoende heeft kunnen motiveren waarom leden van VBe NL zich niet zouden hoeven te houden aan de CAO Particuliere Beveiliging, die eerder voor de branche als algemeen verbindend was verklaard. Dat laatste houdt in dat ook bedrijven en werknemers die niet rechtstreeks bij het CAO-overleg betrokken zijn, zich aan de CAO-regels moeten houden. Directeur Leon Vincken van VBe NL wijst echter op het feit dat er op het moment geen algemeen bindend verklaarde CAO Particuliere Beveiliging is. “Die eindigde op 4 mei 2021. Er is wel een nieuwe aanvraag voor een algemeen-bindend-verklaring. Hiertegen heeft VBe NL opnieuw dispensatie aangevraagd. De vorige keer duurde dat bijna twee jaar! Bij de nieuwe aanvraag zullen we wel rekening houden met de uitspraak.”

Geen wezenlijke verschillen
De beroepszaak tegen het dispensatiebesluit van de minister was aangespannen door de Nederlandse Veiligheidsbranche samen met de vakbonden FNV en CNV (beide partners bij de CAO Particuliere Beveiliging). De dispensatie die de minister had verleend, betekende dat bedrijven die op 4 mei 2019 lid waren van VBe NL niet gebonden waren aan de CAO Particuliere Beveiliging, maar de CAO Beveiliging (afgesloten tussen VBe NL en vakbond De Unie) mochten toepassen. Dat besluit is nu dus terug gedraaid door de rechter. De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat de bedrijven die de CAO Veiligheidsdomein van VBe NL mochten toepassen niet wezenlijk verschillen van de bedrijven die de CAO Particuliere Beveiliging moeten toepassen. Daarover ging het grootste deel van de beroepszaak.

Niets definitief
Directeur Leon Vincken van VBe NL benadrukt nogmaals dat nog niets definitief is. “We gaan eerst de uitspraak grondig bestuderen en bespreken met onze achterban, met vakbond De Unie en met de minister die toch heel stellig was bij het verlenen van dispensatie. Onze eerste indruk is dat het oordeel van de rechter in het nadeel van de werknemer is. Want als wij gehouden worden aan de CAO Particuliere Beveiliging, begint dat met een salarisstop. Bovendien moeten die gemiddeld 1000 euro inlopen de komende jaren. Ook het pensioen wordt soberder, de flexibiliteit neemt af en het mantelzorgverlof verdwijnt. Dat zijn voordelen die wij boden in ruil voor een extra flexibele inzet, wat door de Nederlandse Veiligheidsbranche en CNV als oneerlijke concurrentie wordt beschouwd.”

Gigantisch personeelstekort
De uitspraak zal volgens Vincken geen einde maken aan concurrentie in de branche. “We kampen met een gigantisch personeelstekort en dat wordt alleen maar erger als de salarissen nog verder dalen. Daar gaat de grotere zekerheid van een baan, wat CNV zo belangrijk vindt, weinig aan veranderen. Daar laten mensen zich in een overspannen arbeidsmarkt echt niet door verleiden.” Op het moment wordt gewerkt aan nieuwe CAO’s, waarvoor ook weer een dispensatieronde gaat lopen. “We zijn er dus nog niet”, besluit Vincken. “De rechter heeft partijen verzocht met elkaar in gesprek te gaan, dus ligt er nog een interessante uitdaging. Overigens verandert er voor crowd management, verkeersregelaars en brandwachten sowieso helemaal niets. Die blijven vallen onder onze CAO Veiligheidsdomein.”

Gedeeld

Geef een antwoord