Cao Veiligheidsdomein: uitstel onderhandeling lonen

Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben besloten om de onderhandelingen over de lonen zoals voorgeschreven in de Cao Veiligheidsdomein uit te stellen. Dit vanwege de coronacrisis, die een ongekend grote wissel trekt op werknemers en werkgevers die te maken hebben met de cao Veiligheidsdomein.

De partijen zijn van mening dat het nu te vroeg is om een besluit te nemen over de loonontwikkeling in 2021 gezien deze zeer bijzondere omstandigheden. Het gaat hier om bedrijven in het mkb-segment.

Verschuiving
Met dit besluit nemen partijen voor dit jaar afstand van de voorgeschreven systematiek van de loonontwikkeling die voor 2/3e deel is gebaseerd op CBS-indexen en 1/3e op de onderhandelingen over het vrije deel. Daarmee wordt er mogelijk ook geschoven in het tijdstip wanneer de loonontwikkeling kan worden bijgesteld. Partijen hebben besloten om hierover voor 1 maart 2021 duidelijkheid aan werknemers en werkgevers te verschaffen. De cao wordt hiertoe aangepast.

Leerbudget
Van de gelegenheid maken partijen ook gebruik om werknemers te stimuleren het leerbudget in te zetten. Het sociaal fonds start hiervoor op korte termijn een nieuw leerportal. De cao wordt hierop aangepast. Het cao-protocol wordt uitgebreid met aandacht voor afspraken rondom inzet van zzp’ers nu VBe NL ook de branchevertegenwoordiger wordt voor zzp’ers. Onder andere wordt gedacht aan het opnemen van een minimumtarief.

Gedeeld

Geef een antwoord