CBS: een derde van de grote bedrijven ondervindt datalekken

In 2019 had 25 procent van de bedrijven met 250 of meer werknemers te maken met datalekkage, waarbij een intern incident de oorzaak was. In 2016 was dit nog 17 procent. Daarnaast had 8 procent van de bedrijven in 2019 te maken met datalekkage als gevolg van een aanval van buitenaf, zoals een hack van het ICT-systeem.

De cijfers blijken uit een meerjarig overzicht van onderzoek over het ICT‐gebruik van bedrijven gepresenteerd in de Cybersecuritymonitor 2020 van het CBS. Over het totaal aantal bedrijven liggen de verhoudingen gunstiger. Van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers kreeg 3 procent (4858 bedrijven) in 2019 te maken met datalekkage. 2 procent van de bedrijven werd getroffen door datalekkages als gevolg van een aanval (hack of inbraak) van buitenaf.

Grote bedrijven verliezen vaker data
Datalekkage vindt vaker plaats bij grote bedrijven. Bedrijven met 250 of meer werknemers hebben relatief het meest te maken met dergelijke incidenten en bij deze bedrijven is het aantal incidenten ook het sterkst toegenomen.In 2016 kwamen lekkages door eigen personeel en een aanval van buitenaf bij respectievelijk 17 en 6 procent van de grote bedrijven voor. In 2019 was dit 25 en 8 procent. Ter vergelijking; ongeveer 2 procent van de kleine ondernemingen (twee tot tien werknemers) gaf aan in 2019 te maken te hebben gehad met datalekkage. Dit percentage is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.

Meeste incidenten in zorgsector
Datalekkage vindt relatief vaak plaats in de gezondheidszorg. In 2019 werd bij 6 procent van de bedrijven uit deze sector een dergelijk incident met een interne oorzaak gemeld en bij 1 procent van deze bedrijven werd een lekkage veroorzaakt door een aanval van buitenaf.
Ook in de ICT-sector vonden relatief veel incidenten plaats: 4 procent van de bedrijven in deze sector had in 2019 te maken met een dergelijk incident met interne oorzaak en 3 procent van de ICT-bedrijven was slachtoffer van een aanval van buitenaf.

Het aantal ICT‐veiligheidsincidenten door datavernietiging of door uitval van ICT‐systemen is de afgelopen vier jaar afgenomen. Zo gaf 24 procent van de bedrijven met meer dan 250 werknemers in 2016 aan een datavernietigingsincident gehad te hebben door een aanval van buitenaf. Dat was in 2019 afgenomen naar 6 procent.
De uitval van ICT‐systemen door een aanval van buitenaf nam af van 23 procent in 2016 naar 11 procent in 2019. Deze afname doet zich vooral voor bij bedrijven in de gezondheidszorg.

Download hier de Cybersecuritymonitor 2020.

Gedeeld

Geef een antwoord