CCV brengt nieuwe handleidingen politiekeurmerk

Veilig wonen wordt vanaf nu nog eenvoudiger, belooft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met de vernieuwde handleidingen Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw en Nieuwbouw komt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tegemoet aan de roep uit de praktijk om meer gebruiksgemak.

Bouwers en beveiligingsexperts zien volgens het CCV nu in één oogopslag wat er nodig is om woningen en wooncomplexen te beveiligen volgens de PKVW-eisen. Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer, landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken, kreeg de eerste exemplaren die werden overhandigd door Francie van de Beek, manager private en semipublieke sector bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Actueel en overzichtelijk pakket van beveiligingsmaatregelen
Het CCV, eigenaar van het PKVW, heeft in samenwerking met veiligheidspartners uit het veld de eisen tegen het licht gehouden en waar mogelijk vereenvoudigd. “Woningen met het PKVW-certificaat hebben tot wel 80 procent minder kans op een inbraak”, zegt Aptroot. “Inbrekers herkennen een PKVW-woning direct aan de goede sloten, heldere verlichting en de PKVW-raamsticker. De nieuwe handleidingen bieden een actueel en overzichtelijk pakket van beveiligingsmaatregelen, dat het antwoord vormt op de meest voorkomende inbraakmethoden én eenvoudig op te nemen is in het bouwproces. Zo dragen ze bij aan het behoud van het PKVW als hét instrument om woninginbraken tegen te gaan.”
De focus ligt in de nieuwe PKVW-handleidingen op leesbaarheid en gebruiksgemak. “We merkten dat bouwend Nederland in de praktijk vastliep op de vaak onnodig ingewikkelde omschrijving van de PKVW-eisen”, zegt PKVW-adviseur Susanne Schat. “De meeste PKVW-eisen zelf staan nog steeds als een huis overeind.”

Beknopt overzicht van PKVW-eisen
De nieuwe handleidingen, die de bestaande handboeken uit 2015 vervangen, geven een beknopter overzicht van de PKVW-eisen voor woningen en wooncomplexen. De eisen voor Stedenbouwkundige randvoorwaarden en Openbare ruimte, onderdeel van het PKVW-certificaat Veilige Wijk, worden opgenomen in de Handleiding Veilige Wijk voor gemeenten, die begin 2020 verschijnt. “Met de nieuwe uitgaven bedienen we elke doelgroep op maat”, zegt Schat. “Zodat ook gemeenten eenvoudig het PKVW kunnen inzetten om wijken te realiseren waar mensen prettig én veilig wonen.”

Gedeeld

Geef een reactie