CCV verduidelijkt normen over brandmelding en ontruiming

Het CCV komt met de interpretatiebesluiten BMI-OAI voor brandmeldinstallaties (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallaties met stil-alarm (NEN 2575-4). Deze gaan over onduidelijkheden in de norm, bijvoorbeeld over plaatsing van melders in kleine ruimtes en bewaking ervan.

De door het deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid uitgegeven interpretaties zijn gebaseerd op harmonisatieafspraken die inspectie-instellingen gebruiken. Branddetectiebedrijven en ontruimingsalarmbedrijven kunnen deze interpretaties nu ook gebruiken bij het ontwerpen en leveren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Voor de interpretaties is nauw overleg geweest met de NEN-normcommissie Brandmeldsystemen. Het CCV heeft NEN gevraagd om ze te verwerken in de eerstvolgende versie van de normen NEN 2535 en NEN 2575-4.

Deskundigenpanel zoekt verduidelijking
Als de norm onduidelijk is, kan een deskundigenpanel uitkomst bieden met een interpretatiebesluit. Dit betekent dat het panel zoekt naar een verduidelijking die past bij de norm. Interpretatiebesluiten kunnen worden gebruikt door alle CCV-vakmannen voor aanleg en onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties, en door alle inspecteurs van deze installaties. Het deskundigenpanel is ingesteld door de Commissie van belanghebbenden Brandbeveiliging en heeft mandaat voor interpretatie van normbepalingen die onduidelijk zijn.

De interpretatiebesluiten staan op de pagina voor interpretatiebesluiten.

Gedeeld

Geef een reactie