Het CCV uit zorgen over bezuinigingen op preventie

Een eenzijdige kijk op bestrijding van criminaliteit. Zo noemt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de visie van het Kabinet, zoals deze dinsdag gepresenteerd is in de nieuwe Rijksbegroting.

Het CCV zegt het onbegrijpelijk te vinden dat het Kabinet in de begroting voor 2018 voorstelt om zwaar te bezuinigen op criminaliteitspreventie. “Bezuinigen op het CCV betekent terug naar af. Effectieve samenwerking verdwijnt, gemeenten moeten weer zelf het wiel uitvinden en ondernemers staan er weer alleen voor. Met alle gevolgen van dien voor bewoners en ondernemers; meer schade, meer slachtoffers”, zo laat het instituut weten.

Geld erbij in plaats van geld eraf
Niet voor niets stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in hun campagne ‘NL next Level: een veilig Nederland in Europa en de wereld’ voor om 2,5 procent van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie te besteden aan criminaliteitspreventie. Dus geld erbij in plaats van geld eraf!
Maar criminaliteitspreventie heeft volgens het CCV blijkbaar voor sommigen een softe bijsmaak. In werkelijkheid gaat het echter om stevige maatregelen die veel slachtoffers en schade voorkomen. Denk aan het tegengaan van overvallen, inbraken, mensenhandel, ondermijning en ook criminele praktijken in vakantieparken, buitengebieden en winkelcentra, rondtrekkende bendes en overlast door verwarde personen.

Voorkomen van slachtoffers en schade
Het CCV roept samen met vele andere publieke en private partijen de leden van de Tweede Kamer op om de voorgenomen bezuiniging te herzien. “Met elkaar moeten we blijven inzetten op het voorkomen van slachtoffers en schade.”

 

Gedeeld

Geef een reactie