Certificatie nieuwe diploma’s sprinklertechniek

Opleidings- en exameninstellingen werken vanaf september 2021 met beroeps-competentieprofielen voor Junior Engineer/werkvoorbereider Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek. Dat maakt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bekend.

De certificatieafspraak zorgt ervoor dat de nieuwe diploma’s ook kunnen worden gebruikt voor de kwalificatie volgens het certificatieschema VBB Leveren. Het CCV is de beheerder van het certificatieschema, dat de instemming heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. De certificatieschema’s VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van VBB-installaties volgens NEN-EN ISO 17065. Een bedrijf kan zich laten certificeren op basis van het certificatieschema Leveren VBB-installaties en certificatieschema Onderhoud VBB-installaties.

Gedeeld

Geef een antwoord