Certificatieafspraken voor brandveiligheidskeurmerken

De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) heeft ingestemd met certificatieafspraken voor de CCV-keurmerken voor onderhoud van blusmiddelen, blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Dit onder andere om verschillen in behoordeling te voorkomen.

Bij uitvoering van de CCV-keurmerken komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het keurmerk niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch moeten keurmerkbeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Zo zijn er voor enkele keurmerken voor brandveiligheid oplossingen bedacht die zijn vastgelegd in certificatieafspraken.

Afspraak onderhoud blusmiddelen
Er zijn nog oude blusmiddelen volgens NEN 3211, waarvan niet duidelijk is hoe ze moeten worden onderhouden volgens het keurmerk. In de certificatieafspraak is vastgelegd dat deze oude blusmiddelen op dezelfde wijze als de nieuwere blusmiddelen kunnen worden onderhouden.

Afspraak brandblussystemen
Voor het keurmerk onderhoud VBB-systemen (brandblusinstallaties) is het begrip ‘vervaldatum’ in relatie tot de onderhoudscyclus gedefinieerd. De vervaldatum bepaalt of de onderhoudscyclus van een brandblussysteem tijdig is afgerond. Het begrip wordt nu gedefinieerd en toegepast als de datum waartegen het volgende onderhoud moet zijn uitgevoerd. De vervaldatum is installatiegebonden.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
Bij het ontwerp van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties moeten branddetectiebedrijven en het ontruimingsalarmbedrijven alles vastleggen in een model-PvE (Programma van Eisen) volgens de norm. Als de informatie al in een uitgangspuntendocument staat, met handtekening van de opdrachtgever, kan deze informatie door de projecteringsdeskundige worden overgenomen in het model-PvE. Ondertekening van het model-PvE door de projecteringsdeskundige volstaat, als er in het model-PvE wordt verwezen naar het door de opdrachtgever ondertekende uitgangspuntendocument.

Onderhoudsinstructies
Voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties is afgesproken dat de beschikbaarheid van onderhoudsinstructies van de producent zowel tijdens de kantooraudit als de bijwoning van onderhoud wordt beoordeeld. De beoordeling gedurende de kantooraudit ziet toe op beschikbaarheid van de onderhoudsinstructies, de beoordeling tijdens de bijwoning ziet toe op de toepassing door de onderhoudsmonteur. Daardoor hoeft de onderhoudsmonteur niet alle onderhoudsinstructies bij zich te hebben. Als hij er maar over kan beschikken en de instructie juist toepast.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
Een branddetectiebedrijf en een ontruimingsalarmbedrijf moeten alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie vastleggen in een document. Als zij in plaats van het model-PvE uit NEN 2535 en de NEN 2575-reeks gebruik maken van een ander door de opdrachtgever ondertekend document, moeten zij registreren dat het document alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie bevat.

Meer informatie over certificatieafspraken voor het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) is hier te vinden.

Bron: Het CCV.

 

Gedeeld

Geef een reactie