Certificatieschema PAC 3.0 nu ook voor toezichtcentrales

Sinds eind 2018 vallen ook videotoezichtcentrales onder de wet- en regelgeving voor particuliere alarmcentrales. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) moest daarom het CCV certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) aanpassen. Onlangs is dit goedgekeurd door de Raad van Accreditatie.

Videotoezichtcentrales zijn vergunningplichtig sinds eind 2018 en moeten daarom aan de eisen van het Certificatieschema PAC 3.0 voldoen. Dit document werd juli 2019 gepubliceerd, maar moest nog worden goedgekeurd door de Raad van Accreditatie. Dit traject is nu afgerond, wat betekent dat certificaten op basis van dit schema nu ook aan videotoezichtcentrales afgegeven kunnen worden.

Bezwaar
Eerder kon iedereen een videotoezichtcentrale beginnen. De particuliere alarmcentrales tekenden hiertegen bezwaar, omdat de nieuwe bedrijven vergelijkbare werkzaamheden verrichten, maar niet aan dezelfde dure kwaliteitseisen hoefden te voldoen. Het ministerie van Justitie & Veiligheid vond het bezwaar terecht en paste daarom de wet en regelgeving aan.

Het nieuwe schema is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie