Chaos in gevangenissen door sluitingen en overplaatsingen

De forse bezuinigingen op het gevangeniswezen beginnen hun tol te eisen, meldt De Telegraaf. Medewerkers van vier te sluiten inrichtingen waarschuwen minister Sander Dekker van Rechtsbescherming dat overhaast ‘gesleep met personeel en gedetineerden’ tot gevaarlijke situaties leidt.

Donderdag bleek dat het zelfs in een moderne gevangenis als die van Zaanstad kennelijk geen probleem is om drugs, drank en mobiele telefoons naar binnen te smokkelen. Er lijkt volgens De Telegraaf totale anarchie te heersen in de ‘Zaanse feesttent’. Maar ook elders schijnt het goed mis te zijn in het gevangeniswezen. Inrichtingen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag gaan dicht en gedetineerden worden verhuisd naar locaties die daar niet op zijn berekend, wat voor het personeel tot gevaarlijke werksituaties leidt. De sluitingen zijn echter wel nodig, want er zijn inmiddels 13.622 plaatsen, terwijl verwacht wordt dat het aantal gedetineerden in 2023 nog ‘maar’ 9.810 zal bedragen.

Lawine
Intussen klaagt het personeel steen en been. “Dekker heeft een steen naar beneden gegooid, maar hij kan de lawine die daardoor is veroorzaakt niet opvangen”, zegt een medewerker in De Telegraaf. Alles zou komen doordat de verhuizingen te snel gebeuren. Zo zijn er voor bewaarders die naar Rotterdam zijn overgeplaatst nog geen piepers, waarmee zij in nood alarm kunnen slaan. Elders, zoals in Zaanstad, neemt wel het aantal gedetineerden toe, maar blijft de personeelssterkte gelijk, wat ten koste van controles gaat. Het management van de diverse inrichtingen spreekt de kritiek overigens tegen. De Rotterdamse bewaarders zouden altijd samen met een collega zijn, die wel een pieper heeft en ook aan andere problemen zou worden gewerkt. Dekker zegt de chaos ‘niet te herkennen’, maar begrijpt dat er problemen kunnen ontstaan als gedetineerden worden overgeplaatst.

Gedeeld

Geef een reactie