Convenant Nationaal Response Netwerk ondertekend

Zes instellingen en overheidsorganisaties hebben een convenant ondertekend voor het Nationaal Response Netwerk (NRN). Hierin staan afspraken over samenwerking bij de oplossing van cybersecurity-incidenten.

Het doel van het convenant is om bij grootschalige cyberincidenten de kennis en capaciteiten van de deelnemers te bundelen en daardoor de respons op dit soort incidenten verder te versterken. Het netwerk, dat al zo’n vijf jaar bestaat, is nu officieel gemaakt om nog daadkrachtiger te kunnen samenwerken.

Informatie-uitwisseling
Het NRN is een initiatief van de Computer Emergency Response Teams (CERT’s) Informatiebeveiligingsdienst van de Nederlandse gemeenten (IBD), de Belastingdienst, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek SURF, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cyber Security Centrum. Als vertrouwde partners wisselen zij informatie en kennis uit en delen zij waar mogelijk schaarse, specialistische capaciteiten op momenten dat één of meerdere deelnemers dit nodig hebben. Zo helpen de sectoren elkaar in tijden van grootschalige inzet. Ze delen op regelmatige basis casuïstiek om van elkaar te leren en de CERT’s verder te professionaliseren. Verder zullen de deelnemers elkaar informeren over opleidingsmogelijkheden en/of stages.

Evalueren
De vertegenwoordigers van de NRN-partners zullen regelmatig bij elkaar komen om de gemaakte afspraken te evalueren. Na de zomer van 2020 wordt gekeken of het NRN uitgebreid kan worden met nieuwe deelnemers. Namens de NRN-partners hebben het convenant ondertekend: Hugo Aalders (IBD), Wouter Bronsgeest, (Belastingdienst), Floor Jas (SURF), Arie Jan de Waard (Defensie), Perry van der Weyden (Rijkswaterstaat) en Hans de Vries (NCSC).

Gedeeld

Geef een reactie