CoronaMelder tijdelijk offline wegens privacykwestie

Wie positief getest wordt op corona, kan tijdelijk geen waarschuwing versturen via de app CoronaMelder. De mogelijkheid is uitgeschakeld omdat gebleken is dat de gegevens in Android-telefoons onvoldoende zijn afgeschermd tegen andere apps op de telefoon. Google werkt aan een oplossing.

De app CoronaMelder maakt gebruik van het Google Apple Exposure Notification (GAEN) framework om ontmoetingen te detecteren. Het framework maakt gebruik van steeds wisselende willekeurige codes die worden uitgewisseld wanneer twee telefoons dichtbij elkaar zijn. Zo kan worden vastgesteld of iemand in contact is geweest met iemand die achteraf besmet bleek. Dit is een privacyvriendelijke manier om ontmoetingen bij te houden.
Derden zouden deze codes niet moeten kunnen verzamelen en inzien. Op telefoons die gebruik maken van het Google Android operating systeem is dit echter wel mogelijk gebleken. Apps die meegeleverd werden met een telefoon konden vaststellen of de telefoon in bezit is van iemand die eerder als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden. Hiervoor moeten deze codes gecombineerd worden met andere databronnen, wat in strijd is met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19.

Technisch onderzoek
Nederland is op 22 april op de hoogte gebracht van het probleem via het Europese eHealth Netwerk. Na ontvangst van de melding is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport direct een technisch onderzoek gestart om de gevolgen in kaart te brengen. Op maandag 26 april is vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het mogelijke datalek van Google.
Woensdag 28 april gaf Google aan het probleem te hebben verholpen. Om hier zeker van te zijn worden 48 uur geen codes van Nederlandse gebruikers van CoronaMelder, die zich besmet hebben gemeld, gedeeld met andere gebruikers van de app. Deze tijd wordt gebruikt om te onderzoeken of Google het lek daadwerkelijk heeft gedicht. Zodra Google het probleem heeft opgelost, ontvangen CoronaMelder-gebruikers weer meldingen en worden de eerdere waarschuwingen alsnog gestuurd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhoudt hierover intensief contact met andere lidstaten en Google en informeert de Autoriteit Persoonsgegevens over de voortgang van het oplossen van het probleem.

Gedeeld

Geef een antwoord