Crowdmanagement Koningsdag Utrecht bleek een puinhoop

Bezoekers van de Koningsnacht en Koningsdag vorig jaar in Utrecht blijken door het oog van de naald te zijn gekropen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een alarmerend rapport. De drukte was te massaal en de handhaving door de gemeente Utrecht schoot op meerdere fronten tekort.

Er was een plan voor crowd management opgesteld, maar dat werkte niet omdat de afspraken niet werden nagekomen. Zo werden op verschillende plaatsen de looproutes geblokkeerd, waardoor mensen in een panieksituatie in de verdrukking konden komen. Er werden bijvoorbeeld podia gebouwd op plaatsen waar dat niet mocht en daartegen werd niet opgetreden. Ook verschillende vrijmarktactiviteiten zorgden voor onveilige situaties. Zo waren er optredens die veel publiek trokken, waardoor de doorstroming van het publiek vast liep en vluchtroutes werden geblokkeerd.

Te weinig politie
Het onderzoek is uitgevoerd door het Event Safety Institute (ESI). Onderzoekers bezochten Koningsdag in Utrecht en gingen onder andere na hoeveel mensen er per vierkante meter waren op sommige plaatsen. Dat liep op tot vier, terwijl 2,5 het toegestane maximum was. Op diverse plaatsen was het te druk, wat hier en daar tot agressie leidde. Daar was weinig tegen te doen, omdat instructies vanuit het Veiligheidsteam niet bij de mensen van Toezicht en Handhaving terecht kwamen. Ook was er te weinig politie om op te treden. Café hadden wel beveiligers ingehuurd, maar vaak niet voldoende. Bovendien konden die nauwelijks optreden, wegens het ontbreken van ruggensteun van de politie. Toen die eindelijk optrad, gebeurde dat te paard, waardoor mensen nog veel meer in de verdrukking kwamen.

Aanbesteding
De Telegraaf verkreeg het rapport via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur), maar pas na vier maanden wachten. De redactie wilde het lezen omdat een Europese aanbesteding was uitgeschreven voor het crowd management in 2020. Inmiddels is de opdracht al gegund, al is nog niet duidelijk aan wie.
De gemeente Utrecht zegt dat bezoekers van Koningsdag ervan uit kunnen gaan dat de veiligheid in 2020 goed geregeld wordt. Men staat niet achter het rapport van het Event Safety Institute. Dat zou gebaseerd zijn op een ‘momentopname’ en niet op een evaluatie van het gehele evenement. De gemeente geeft wel aan enkele aanbevelingen te zullen overnemen, die betrekking hadden op incidenten die hebben plaatsgevonden.

Gedeeld

Geef een reactie