Cybercrime kost 10 miljard euro per jaar

Op initiatief van topvrouw Herna Verhagen van PostNL slaan grote bedrijven alarm wegens de economische dreiging van cybercrime. Zij dringen er bij de politiek op aan dat veel meer geld en aandacht nodig is voor cybersecurity.

Nederland zou volgens de bedrijven nu al miljarden verliezen door digitale aanvallen. In de toekomst wordt dat nog erger, omdat de overheid en bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op wat nog gaat komen.

Beschermen
Verhagen komt ook met voorstellen om de cyberdreiging het hoofd te kunnen bieden en zo ‘onze welvaart en welzijn’ te beschermen. Haar brief is mede ondertekend door bestuursvoorzitters van KPN, Eneco, Schiphol, Rabobank en Bol.com. Deze bedrijven benadrukken dat digitale veiligheid net zo belangrijk moet worden als fysieke veiligheid, mede omdat cybercrime ook de ‘gewone’ criminaliteit faciliteert. De econonische schade bedraagt nu al zo’n tien miljard euro per jaar en daarnaast vrezen de bedrijven voor grootschalige, maatschappelijke ontwrichting als hackers bijvoorbeeld energiecentrales, transportsystemen of waterkeringen ontregelen.

Actieplan
De bedrijven dringen er bij kabinetsformateur Edith Schippers op aan dat de overheid samen met de bedrijven een actieplan opstelt. Dit wordt dan gecoördineerd door een topambtenaar die direct onder het kabinet valt. Ook is een forse investering nodig, om het mogelijk te maken dat cyberaanvallen sneller ontdekt en bestreden kunnen worden. Verder vinden de bedrijven dat cybersecurity al onderdeel moet gaan vormen van het onderwijs aan jonge kinderen.
In oktober schreef Verhagen ook al een brandbrief aan het kabinet. Haar grote zorg is dat bedrijven het vaak niet eens door hebben dat zij gehackt zijn of er te laat achter komen. De bedrijven zijn zich over het algemeen wel bewust van het risico, maar kunnen het niet aanpakken zonder hulp van de overheid, aldus de PostNL-topvrouw.

Gedeeld

Geef een reactie