De politieke partijen over politie, boa’s en straffen

De Nederlandse Politiebond heeft uitgezocht wat de politieke partijen in petto hebben voor politie en boa’s. Alle partijen willen wel meer en betere politie, maar over de uitvoering van het veiligheidsbeleid variëren de meningen van ‘alles reguleren’ tot ‘alles verbieden en zwaar bestraffen’.

De VVD, met 33 zetels de grootste partij in de Tweede Kamer, wil de uitrusting van de politie uitbreiden met bodycams en stroomstootwapens. Ook wil de partij extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en rechercheurs.
Boa’s mogen van de VVD meer bevoegdheden krijgen, zodat ze ook boetes kunnen uitschrijven voor overtredingen die buiten hun eigen domein vallen. Na het volgen van de juiste opleidingen en trainingen mogen ze over een wapenstok en pepperspray beschikken.
Verder wil de VVD gevangenisstraffen voor wie agenten, hulpverleners, beveiligers en andere mensen met een publieke taak bedreigt of mishandelt. En er moet een verbod komen op het verspreiden van beelden van agenten en hulpverleners.
De VVD pleit voor zwaardere straffen, HALT-straffen voor kinderen onder de twaalf jaar, verplichte opvoedprogramma’s voor jeugdige delinquenten en verdergaande bevoegdheden voor de politie in de strijd tegen ondermijning. Bestrijding van drugscriminaliteit is volgens de partij belangrijker dan privacy.

PVV
De tweede partij in grootte, de PVV, wil een radicaal veiligheidsoffensief waarbij crimineel gedrag direct keihard aangepakt wordt. De PVV wil in elke wijk een politiebureau en 10.000 agenten extra op straat. Waar de politie er niet in slaagt het zogenoemde bontkraagjestuig er onder te krijgen, moet het leger worden ingezet. De straffen moeten aanzienlijk omhoog, taakstraffen, tbs en vervroegde vrijlating moeten worden afgeschaft en gevangenen moeten hun detentie zelf betalen. Criminelen met een dubbele nationaliteit dienen direct over de grens gezet te worden. Het OM wordt wat de PVV betreft verplicht om geweld- en zedenzaken te vervolgen. Deze zaken mogen niet langer verjaren en veroordeelden dienen met foto en naam aan een ‘digitale schandpaal’ genageld te worden.

CDA
De wijkagent vaker zichtbaar op straat, is een van de ambities van het CDA. Men wil ook nadenken over de bevoegdheden van boa’s, nu die een steeds belangrijkere taak krijgen. De partij wil meerjarig investeren in de capaciteit en kwaliteit van politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. De samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit dient versterkt te worden en er is uitbreiding nodig van de capaciteit voor internationale opsporing in Europees verband. Een tweede Politieacademie zou ervoor moeten zorgen dat de politie over hoogwaardige technologische kennis gaat beschikken. Verder wil het CDA een einde aan het gedogen van drugs en verruiming van de mogelijkheden om data te delen tussen politie, burgers en bedrijven.

D66
Boa’s mogen geen verkapte politieagenten worden, vindt D66. Wel dient de samenwerking met de politie verbeterd te worden. Ook wil D66 dat meer geld gaat naar bestrijding van financiële criminaliteit, cybercriminaliteit en milieucriminaliteit. Vooral de georganiseerde criminaliteit zal volgens de partij internationaler moeten worden aangepakt. Geld voor de politie moet doelmatiger en transparanter worden besteed, er moet meer diversiteit komen bij de politie en de sociale veiligheid moet er omhoog. Terreur dient bestreden te worden, maar niet ten koste van de privacy en democratische rechten van burgers. Van drugs vindt D66 dat het reguleren van de markt beter is dan bestrijding van het fenomeen. De partij wil geen minimum straffen. Wel dient meer geld te gaan naar de rechtspraak. Geen van de partijen noemt overigens bedragen als het gaat om meer geld voor het een of ander.

Wat de kleinere partijen ervan vinden is te lezen op deze website.

Gedeeld

Geef een antwoord