Deel geldstortautomaten weer open met bewaking

Twee weken geleden besloten de banken en Geldmaat om ruim 500 geldafstortautomaten in Nederland te sluiten. Maandag gaan er veertig weer deels open onder continue bewaking. Ondernemers kunnen dan overdag weer hun sealbags met kasgeld deponeren.

Om plofkrakers de wind uit de zeilen te nemen, worden de automaten ’s avonds afgesloten en geleegd. Enige tijd geleden werden de geldafstortautomaten gesloten, nadat gebleken was dat plofkrakers ze op het oog hadden. Daarbij konden explosieven achterblijven, die konden ontploffen als de automaat geleegd werd.
Er komt bij de veertig automaten een bewaker te staan die ondernemers vraagt zich te legitimeren, voordat de sealbag in het apparaat geplaatst mag worden. De banken en Geldmaat werken intussen aan een permanente oplossing, waarbij er geen bewaking nodig is. Tegen die tijd kunnen alle geldafstortautomaten weer in gebruik worden genomen.

Gedeeld

Geef een reactie