Den Haag start meldpunt voor integriteitsschendingen

Wie vermoedens heeft dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dat vanaf nu doorgeven aan een speciaal meldpunt. Aanleiding is de affaire rond twee ex-wethouders die worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

Inwoners, ambtenaren en bestuurders van Den Haag kunnen via het Meldpunt Bestuurlijke Integriteit verdachte zaken aangeven. Dat kan desgewenst ook anoniem via een vertrouwenspersoon voor wie niet het lot van de gemiddelde klokkenluider wil ondergaan. Na een melding wordt er vooronderzoek gedaan om te kijken of er echt iets aan de hand is. Als dat zo is, volgt een volledig onderzoek door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche. Interim-burgemeester Johan Remkes: “Het is goed dat dit meldpunt nu wordt ingericht. Er moeten heldere procedures zijn en mensen moeten zich veilig voelen om zaken aan de orde te stellen.”

Gedeeld

Geef een antwoord