Deradicalisering Amsterdam bepaald niet op orde

Het beleid dat in Amsterdam moet voorkomen dat met name jongeren zich tot gewelddadige extremisten ontwikkelen, heeft een ‘fundamentale herinrichting’ nodig. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. Vandaag vindt over de kwestie een spoeddebat plaats.

In de brief erkent Van der Laan dat de bedrijfsvoering binnen de dienst niet op orde is en de aansturing lang ’onvoldoende professioneel’ is geweest. Daarom is er een fundamentele herinrichting van de bedrijfsvoering, de organisatie, de processen en de aansturing nodig. ‘De wijze van werken kon mede door de zwakke aansturing te losjes, te ongecontroleerd en te improviserend worden. Met wie doen we zaken, hoe besteden we aan, hoe selecteren we partijen, wie mag het doen, hoe wordt dat verantwoord? Daar zijn regels voor en die zijn niet consequent nageleefd, zonder dat dat opviel. Dat is ernstig.’

Vriendjespolitiek
De betreffende dienst leidde min of meer een zelfstandig bestaan binnen het gemeentebestuur, wat haar kwetsbaar maakte voor belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Onlangs kwam dat aan het licht toen de programmamanager Radicalisering en Polarisatie, Saadia A.T., strafontslag werd aangezegd, nadat zij een relatie had ingehuurd en met een offerte had gefraudeerd. Zo waren er nog andere misstanden, die De Telegraaf onlangs aan de kaak heeft gesteld. Die worden op het moment onderzocht door het Bureau Integriteit en een fraudeofficier van justitie.

Externe deskundigen
Om de zaak weer op orde te krijgen wordt de dienst fundamenteel heringericht en komt er een nieuwe programmamanager. Hieraan vooraf vindt een onderzoek plaats door een taskforce. Verder komt er een commissie met externe deskundigen. Volgens de burgemeester gaan de werkzaamheden van de dienst in de tussentijd gewoon door en blijft men bezig met de persoonsgerichte aanpak om jongeren te beschermen tegen invloeden vanuit onder andere het salafisme.

Gedeeld

Geef een reactie