Deurbeleid winkels zorgt voor ongewenste ontwikkelingen

Winkels zijn verplicht om de toestroom van klanten te reguleren. Ook moeten zij zorgen dat klanten onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Helaas leidt dit tot een prijzenoorlog onder beveiligingsorganisaties en de inzet van niet bevoegd personeel. Dat zegt directeur Leon Vincken van brancheorganisatie VBe NL.

De ‘intelligente lockdown’ verplicht winkeliers tot het voeren van een deurbeleid. Winkelen met een winkelwagen, beperkt aantal bezoekers per vierkante meter en 1,5 meter afstand houden. Ook als klanten in de rij staan voor de ingang van de winkel. Dat is nieuw, maar noodzakelijk. “Deurbeleid is niet vreemd voor de beveiligingsbranche”, stelt Leon Vincken van VBe NL. “We voeren dat uit voor tal van bedrijven, via toegangscontroles, receptiediensten, bewaking en in de horeca met wat in de volksmond portiers genoemd worden. Bij evenementen hebben we volop te maken met rijvorming en gedoseerde toegang. Niet voor niets is er bij de invoering van de nieuwe coronamaatregel snel geschakeld tussen politie en beveiliging. Immers vele winkelbedrijven maakten ook al gebruik van winkelsurveillance, gericht op het voorkomen van diefstal.”

Netjes in de rij
Deurbeleid bij supermarkten en doe-het-zelf-zaken is van een andere orde. “Dat is nieuw en zijn we niet gewend met elkaar”, vervolgt Vincken. “Netjes in de rij staan terwijl er zoveel ruimte is in een supermarkt. Een schoongemaakt karretje pakken en aansluiten in de rij. Velen voegen zich in deze maatregelen en maken het zich snel eigen in de dagelijkse routine. Met zijn allen de schouders onder het bestrijden van corona. Om ons hierbij te ondersteunen zijn vele beveiligingsbedrijven actief. Een beveiliger is bij uitstek de aangewezen beroepsbeoefenaar die hiervoor is opgeleid.”

Handhaving van gedragsregels
De beveiliger geeft aanwijzingen en corrigeert waar mogelijk met een duidelijk maar vriendelijk woord of gebaar. Hij of zij straalt gezag uit, ondersteund door het uniform met het bekende V-teken. Door dit beleid en samenwerking met de politie is het mogelijk dat een groep beveiligers die zonder werk thuis zat weer aan de slag kan. Zoals evenementenbeveiligers.
Dankzij deze maatregelen mogen winkels open blijven en kan een volledige lockdown worden voorkomen. Vincken: “Helaas zijn wel aanvullende spelregels nodig rondom de inzet van beveiligers en rondom het voeren van deurbeleid. Dat is niet zo helder voor iedereen en ontketent hierdoor inmiddels een ware prijzenoorlog, die niet passend is in deze tijd. Samen de schouders eronder wil niet zeggen dat we onze basisregels en afspraken met elkaar niet nakomen. Nee, juist in crisistijd doen we er met zijn allen alles aan om ons juist nu te houden aan afspraken.”

Arbeidsvoorwaarden
Die afspraken betekenen volgens Vincken dat deurbeleid, net als in de horeca, alleen uitgevoerd kan worden door daarvoor bevoegde personen: lees beveiliging zoals verwoord in de wet voor particuliere beveiliging, WPBR. De politie geeft toestemming en handhaaft dat bedrijven die een vergunning hebben om te beveiligen dit werk uitvoeren. De politie ziet onder andere ook toe op het dragen van de juiste uniformen en de gemaakte lokale afspraken. “Maar dan zijn we er nog niet. In de beveiligingsbranche gelden ook arbeidsvoorwaarden. Sociale partners zijn hier heel duidelijk over: deurbeleid bij winkels is geen evenementen- en horecabeveiliging maar valt onder de winkelsurveillance. Daarmee zijn ook de salarissen en toeslagen die hiervoor zijn overeengekomen in de cao van toepassing. Meer mag maar zeker niet minder. En dat geldt ook voor het inzetten van zzp’ers. Dat kan, als er geen schijnzelfstandigheid is en er sprake is van zzp-ondernemerschap. Hiervoor gelden duidelijke richtlijnen in de branche.”

Goedkoop wordt duurkoop
“We zien intussen alle rijp en groen door elkaar die de beveiligingstaken van het deurbeleid uitvoeren”, waarschuwt Vincken. “Van modellenbureaus, uitzendbureaus (niet-beveiliging) tot natuurwachters. Natuurlijk zijn winkeliers creatief en kijken wat passend is bij hun winkel. Beveiligen is een vak uitgevoerd door professionals. Dat zou ook verwarrend worden voor het publiek. Daarbij geldt hier dat goedkoop duurkoop wordt. Sociale partners in de beveiligingsbranche treden hard en snel op. Daar waar signalen over tarieven en inzet van niet-beveiligingspersoneel wordt gespot wordt melding gedaan bij politie. Het controle-orgaan toetst onjuiste cao-toepassing en inzet van schijnzelfstandigen wordt gemeld bij de Belastingdienst. Helder is dat hiermee de rekening achteraf fors hoger kan worden dan vooraf gedacht.”

We doen het samen
“Samen de schouders onder deze crisis is samenwerken met elkaar”, besluit Vincken. “Iedereen heeft het moeilijk in deze tijd, vooral privé. Maar ook zakelijk. We doen het samen, dus we houden ons aan onze basisregels. VBe NL trekt hierin samen op met de andere branches in de beveiliging. We zijn helder en tolereren geen tarievenoorlog en zullen waar we het tegenkomen optreden. Samen met onze beveiligers zorgen we dagelijks dat iedereen veilig en met een zo laag mogelijk risico besmet te raken, kan winkelen. Aan alle beveiligingsbedrijven en winkeliers: houd u aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. We informeren u graag nader!”

Gedeeld

Geef een reactie