Dick Schoof waarschuwt voor gesponsord Salafisme

De nieuwe baas van de AIVD waarschuwt de Tweede Kamer voor een nieuwe generatie ‘Salafistische aanjagers’, gefinancierd vanuit de Golfregio. Deze zou zich op professioneel niveau bezighouden met het beïnvloeden van islamitische burgers en instellingen.

Schoof sprak tijdens een openbaar verhoor van de van de parlementaire mini-enquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van vooral islamitische instellingen, zoals moskeeën en scholen. De huidige generatie Salafistische aanjagers spreekt goed Nederlands, kent de Nederlandse wetgeving goed en weet daarom een groeiende invloed uit te oefenen. Dankzij financiële ondersteuning vanuit het buitenland, kunnen zij een dominante positie innemen op internet en sociale media. “Het is een kleine groep, maar wel goed georganiseerd en daardoor sterk aanwezig”, aldus Schoof.

Parallelle samenleving
De groep waarover de AIVD zich zorgen maakt verspreidt via gesprekken, onderwijs en zelfs kinderopvang een gedachtegoed, dat in strijd is met de Nederlandse rechtsstaat. Als voorbeeld noemt Schoof een oproep om homoseksuelen te vermoorden. Naar buiten toe neemt men afstand van dit soort praktijken, maar intern geldt het als normale lesstof. Op deze wijze ontstaat volgens de AIVD-baas een parallelle samenleving, die vanwege de dreiging snel een halt moet worden toegeroepen.
De Kamer stelde ook vragen over het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De AIVD waarschuwde vorig jaar voor Salafistische invloeden binnen deze school, maar tijdens een rechtszaak bleken er onvoldoende indicaties om tot sluiting over te gaan. Na Schoof nemen nog onder andere terreurdeskundige Ronald Sandee en Mark Roscam Abbing deel aan de enquête. De laatste is voorzitter van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering.

Gedeeld

Geef een antwoord