Veel winkeliers doen geen aangifte

Meer dan eenderde van de Utrechtse winkeliers (36 procent) doet nooit aangifte van winkeldiefstal. Iets meer dan de helft van de Utrechtse winkeliers (57 procent) doet dat juist wel. Dat blijkt uit een enqu?te die de SP heeft gehouden onder 59 winkeliers.

De fractie heeft de aangiftebereidheid onderzocht, omdat ze twijfelt aan de cijfers die de gemeente verstrekt over criminaliteit. De aangiftebereidheid is het grootst in Overvecht (100 procent), omdat daar een goede samenwerking is met de beveiliging. De belangrijkste reden geen aangifte te doen, is dat zoiets veel tijd kost en dat er op het oog weinig met de aangifte gebeurt aldus het Utrechts Nieuwsblad.

Gedeeld

Geef een antwoord