DNB wil meer samenwerking banken tegen criminaliteit

Hoewel financiële instellingen hun poortwachtersrol verder hebben verbeterd en hebben geïnvesteerd in mensen en middelen om effectiever criminelen buiten de deur te houden, ligt hier nog steeds veel verbeterpotentieel. Dat zegt De Nederlandse Bank, die toezicht houdt op het bankwezen.

DNB zegt erop toe te zien dat de financiële instellingen de komende jaren meer structurele maatregelen nemen gericht op het beheersen van integriteitsrisico’s en op het effectiever voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Dat kunnen de sector en DNB ook doen door onder andere initiatieven te stimuleren op het gebied van publiek-private samenwerking om criminaliteit buiten de deur te houden en daarnaast ook beter internationaal samen te werken. Het gaat hier onder andere om bestrijding van fraude, witwassen en corruptie.

Honderden miljoenen euro’s
De poortwachtersfunctie kostte de banken de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s. Vooral omdat hiervoor duizenden extra mensen in dienst moesten worden genomen. Banken die al of niet bewust criminaliteit faciliteren en daar onvoldoende maatregelen tegen treffen riskeren enorme boetes. Die maatregelen worden intussen wel getroffen, maar er wordt volgens DNB nog onvoldoende samengewerkt. Samenwerking laat vooral internationaal te wensen over, terwijl de criminaliteit zich niet aan landsgrenzen houdt. Verder adviseert de toezichthouder de banken om ook meer samen te werken met de overheid en het bedrijfsleven.

Gedeeld

Geef een reactie