DNB ziet daling van het aantal valse eurobiljetten

In 2020 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gedaald. In totaal zijn 25.500 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 34 procent minder dan in 2019. De daling is in het tweede kwartaal van 2020 ingezet, gelijktijdig met het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door de coronapandemie.

Wereldwijd is eveneens sprake van een daling in het aantal valse eurobiljetten. Uit het persbericht van de ECB blijkt dat in 2020 460.000 valse eurobiljetten zijn aangetroffen, een afname van 18 procent ten opzichte van 2019. Vergeleken met de 25 miljard echte eurobiljetten die in omloop zijn, is de kans op het aantreffen van een vals exemplaar klein.

Echtheidskenmerken
De meest vervalste coupure die in Nederland wordt aangetroffen, is het 50 eurobiljet (56%), gevolgd door 20 eurobiljet (18%). Verder is sprake van een toenemend aantal valse eurobiljetten van lage kwaliteit. Deze valse biljetten zijn eenvoudig te herkennen omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hebben. De echtheidskenmerken van eurobiljetten zijn eenvoudig handmatig te controleren met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Daarnaast maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

Tabel 1: Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nederland  66.500 47.200 43.200 38.900 38.900 25.500
Totaal* 899.000 684.000 694.000 563.000 559.000 460.000

Totaal* heeft betrekking op de aangetroffen valse eurobiljetten binnen en buiten het eurogebied.

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure in 2020
(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5 eur 10 eur 20 eur 50 eur 100 eur 200 eur 500
Nederland 1 10 18 56 6 7 3
Eurogebied 2 16 36 31 10 3 1
Gedeeld

Geef een reactie