Driekwart van Amsterdamse raadsleden wordt geïntimideerd

Uit onderzoek van de lokale zender AT5 blijkt dat 34 van de 45 gemeenteraadsleden van Amsterdam regelmatig bedreigd of geïntimideerd worden. Dat gebeurt onder andere middels dreigbrieven die naar privéadressen worden gestuurd.

Raadsleden ontvangen foto’s van afgehakte hoofden in hun mailbox, dreigberichten via sociale media, maar ook dreigbrieven thuis. Bijvoorbeeld een foto van een pistool met kogels en het voorstel om even langs te komen om een probleem te bespreken. Een derde van de door AT5 ondervraagde politici zegt zich daarom wel eens onveilig te voelen. Sommige raadsleden worden telefonisch lastig gevallen en ook zijn wel eens dreigementen en racistische beledigingen tijdens een fractie- of commissievergadering geuit. Verder voelen sommige raadsleden zich door advocaten geïntimideerd.

Afgehakte hoofden
D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is een keer de Joseph Goebbels van de Amsterdamse horeca genoemd en had een e-mail ontvangen met een foto van afgehakte hoofden. Sheher Khan van Denk werd verweten de lange arm van Erdogan te zijn. Niet alle raadleden laten zich door dit soort praktijken van hun stuk brengen. Sommige zeggen dat het een beetje bij hun werk als raadslid hoort. Dantzig noemt het echter onacceptabel. De meerderheid denkt dat het te maken heeft met de verharding en toenemende polarisatie in de samenleving. Ook laten raadsleden zich vaker verleiden tot uitspraken in de media, die tot agressie leiden. Verder zou de versplintering van het politieke landschap de verharding in de hand werken. Een raadslid: “Extremen op links en rechts voeren populistische debatten voor de achterban. Aanvallen op de persoon zijn toegenomen en normen en waarden die normaliter gelden in de raad lijken er steeds minder toe te doen.”

Gedeeld

Geef een antwoord