Duo mag reisgegevens studenten blijven opvragen tegen fraude

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs mag reisgegevens van een student blijven opvragen om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt. Het bezwaar dat dit inbreuk op de privacy zou maken, woog minder zwaar dan het risico voor fraude.

Het besluit is genomen door de Centrale Raad van Beroep. Deze stelt dat DUO met deze vorm van fraudebestrijding weliswaar inbreuk maakt op de privacy van studenten, maar dat dit gezien het doel geoorloofd is. Door gegevens over het reisgedrag van studenten op te vragen, wil DUO controleren of de studenten een uitwonendenbeurs krijgen, terwijl ze nog thuis bij hun ouders wonen. Meer dan aanvullend bewijs levert dit overigens niet op, aldus de Centrale Raad van Beroep. De reisgegevens op zichzelf leveren namelijk niet genoeg bewijs op dat er daadwerkelijk sprake is van fraude. De afgelopen jaren heeft DUO 377 keer reisgegevens van studenten opgevraagd bij OV-chipkaartbedrijf Translink.

Gedeeld

Geef een reactie