Eenduidige wet- en regelgeving nodig voor veilige zonnepanelen

Op steeds meer woningen en bedrijfspanden worden zonnepanelen geplaatst. Verzekeraars maken zich zorgen over de brandveiligheid daarvan. Hoewel er stappen worden gezet voor betere kwaliteit, ontbreekt het volgens hen nog aan eenduidige wet- en regelgeving, waardoor in de praktijk onveilige situaties ontstaan.

De verzekeraars zeggen de energietransitie toe te juichen, maar hebben ook zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe risico’s. In de afgelopen periode zijn er flinke vorderingen gemaakt op het gebied van veiligheid wat bijdraagt aan het vertrouwen dat verzekeraars hebben. Maar het ontbreekt aan eenduidige wet- en regelgeving. Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid, vanwege het grote belang van deze forse transitie, op om daarin een actievere rol te pakken.

Geen eenduidige wet- en regelgeving
Het Verbond zegt blij te zijn dat het kabinet de NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van zonnestroomsystemen’ wil ondersteunen en versnellen. Ook het voorstel om te onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn om meer data te vergaren over bedrijfsgebouwbranden met zonnepanelen juicht het Verbond toe.
Maar verzekeraars lopen ook aan tegen een gebrek aan eenduidige veiligheidsstandaarden en wet- en regelgeving voor nieuwe risico’s. Het Verbond nodigt de overheid dan ook uit op om een actievere rol te pakken en te zorgen voor meer balans tussen een snelle energietransitie en de maatschappelijke (brand)veiligheid. Daarnaast roept het Verbond op tot het aanpassen van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt en niet vluchtveiligheid. In afwachting van eenduidige regelgeving, blijft het Verbond in gesprek met de verschillende samenwerkingspartners zoals EZK, TKI Urban Energy, Holland Solar, Techniek Nederland, ministeries, LTO om te komen tot oplossingen.

Meer vertrouwen
De nieuwe inspectieregeling voor zonne-energiesystemen (Scope12) en de erkenningsregeling voor installateurs van zonnepanelen van InstallQ hebben verzekeraars meer zekerheid gegeven. Daarnaast heeft de zonne-energiesector de lat wat betreft kwaliteit hoger gelegd. Dit zien verzekeraars als mooie stappen in de goede richting om nóg meer gebouwen met zonnepanelen te verzekeren.
Bij het beoordelen van het risico door de verzekeraar spelen ook andere risico’s zoals de gebruiksfunctie van het bedrijfsgebouw, de algemene (brand)veiligheid of de gebruikte bouw- en isolatiematerialen een rol. Verzekeraars kunnen daarom in sommige gevallen aanvullende eisen stellen wanneer zij een situatie niet als (brand)veilig inschatten. Per individueel geval bekijken verzekeraars of de risico’s acceptabel zijn.

Gedeeld

Geef een antwoord