Meerdere besmettingen met coronavirus in Nederland

Bij twee mensen in Nederland is het nieuwe coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Beiden zijn kort geleden in de regio Lombardije (Italië) geweest en zitten nu in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van beide patiënten in kaart door middel van contactonderzoek.

De eerste besmette patiënt, die in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt, is een bekende 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand. Hij is woensdagavond opgenomen en ligt op een geïsoleerde afdeling van het ziekenhuis. De besmetting zou zijn opgelopen in de Noord-Italiaanse regio Lombardije in Italië. In dat land zijn al zeventien mensen door het coronavirus overleden. In totaal zijn er tot nu toe 650 besmettingen geconstateerd. Een groot probleem is dat de man na terugkomst in Nederland op meerdere plekken en op meerdere dagen carnaval heeft gevierd in Tilburg en Loon op Zand. De tweede patiënt is een vrouw uit Amsterdam. Zij is niet ernstig ziek en verblijft daarom thuis in afzondering.

Verspreiding
Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Symptomen
Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië) met koorts en een van de hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Die test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Gedeeld

Geef een reactie