Eerste certificaat uitgereikt voor woningsprinklerinstallaties

Harrit Broos reikte maandag 11 september namens certificatie-instelling CIBV het eerste certificaat voor het installeren van woningsprinklerinstallaties volgens het CCV-certificatieschema uit aan Michiel Huisman van Huisman Sprinklertechniek.

Het certificatieschema woningsprinklerinstallaties is ontwikkeld door het CCV in samenwerking met belanghebbenden zoals de brandweer en installateurs. CIBV kon als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV sluiten om het certificatieschema te mogen gebruiken. Huisman installatietechniek toonde als eerste bedrijf aan dat het woningsprinklerinstallaties kan aanleggen die voldoen aan alle eisen volgens het CCV-certificatieschema en de normen die van toepassing zijn.

Aantal dodelijke slachtoffers neemt toe
Alle veiligheidsvoorzieningen ten spijt is het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van woningbranden de afgelopen jaren niet afgenomen, stelt het CCV vast. Om mensen een grotere overlevingskans te geven om uit een brandende woning of woongebouw te komen zijn woningsprinklerinstallaties ontwikkeld. Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie vergen echter een gespecialiseerde vakbekwaamheid.

Controle
CIBV controleert of de aangesloten sprinklerinstallatiebedrijven ook daadwerkelijk de benodigde kwaliteit leveren. De certificatie-instelling maakt hierbij gebruik van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties, ontwikkeld door het CCV als onafhankelijk schemabeheerder. Installateurs die hebben aangetoond te kunnen werken volgens het certificatieschema en de norm NEN 2077 zijn te vinden op www.preventiecertificaat.nl.

Bron en foto: het CCV.

Gedeeld

Geef een reactie