Elektronische enkelbanden uitgevallen door storing

Als gevolg van een storing bij Tele2 hebben maximaal 450 van de ongeveer 700 in gebruik zijnde enkelbanden het afgelopen weekend niet gefunctioneerd. Omdat mensen met thuisarrest dat niet wisten, wordt niet verwacht dat dit tot problemen heeft geleid.

De storing begon vrijdag aan het eind van de ochtend en pas zondagochtend was de verbinding met alle enkelbanden weer hersteld, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wie zich in de tussentijd aan de elektronische detentie had onttrokken, viel direct daarna door de mand, omdat de enkelbanden de informatie ook lokaal opslaan, als er geen netwerkverbinding is.
Bij het ministerie was men wel op de hoogte van de storing. Daarom werden waar nodig extra maatregelen getroffen in overleg met onder andere de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Openbaar Ministerie, Tele2 en de politie. Zo werd in sommige gevallen onbegeleid verlof omgezet naar begeleid verlof. Volgens minister Dekker zijn het ministerie en DJI voorbereid op eventuele storingen met de enkelbanden. Er zal nog een evaluatie gaan plaatsvinden van wat afgelopen vrijdag is misgegaan.

Gedeeld

Geef een reactie