Europese Dag van de Privacy

28 januari is de jaarlijkse ‘Europese Dag van de Privacy’. De ‘Dataprotectiedag’, ofwel ‘Data Protection Day’ is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, omdat die dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Het doel van de dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

AVG
Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is privacycompliance voor ondernemingen een belangrijk thema geworden. Inmiddels is ook de handhaving van de AVG op gang gekomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de eerste boete voor het overtreden van de AVG opgelegd en de eerste Nederlandse rechtszaak waarin op grond van de AVG schadevergoeding is toegekend, is een feit.

Gedeeld

Geef een reactie