Europese maatregelen tegen problemen beveiligingsbranche

De verandering van diensten en de marktvraag en het aanhoudende tekort aan medewerkers zetten de particuliere beveiligingssector in heel Europa steeds meer onder druk. CoESS en UNI Europa hebben daarom het onderwerp onderwijs en vaardigheden tot topprioriteit gemaakt van hun werkprogramma voor 2020 en 2021.

CoESS is een koepel van brancheorganisaties voor de particuliere beveiliging. UNI Europa vertegenwoordigt de vakbonden op beveiligingsgebied. Samen vormen zij de Europese sectorale sociale partners voor particuliere veiligheid. De nieuwe prioriteitstelling die zij deze week hebben afgekondigd, is het gevolg van de bevindingen van het gezamenlijke CoESS-UNI Europa en het door de EU gefinancierde ‘Anticipating Change’-project, dat onderwijs en opleiding identificeerde als een middel om effectief te anticiperen op veranderingen in de werkgelegenheid in de particuliere beveiligingssector. In hun werkprogramma beloven CoESS en UNI Europa hun werk in de sociale dialoog te concentreren op zachte vaardigheden; technologie en bijscholing; escalatie van conflicten; en training in gelijkheid en diversiteit.

Vaardighedenagenda
Mogelijke acties kunnen het in kaart brengen van beschikbare e-learningtools zijn, zoals ‘Train Brain Soft’, die tijdens de Social Dialogue-bijeenkomst werd gepresenteerd door Catherine Piana, directeur-generaal van CoESS. De tool, gefinancierd door Erasmus +, heeft tot doel basis- en transversale competenties te verbeteren in een perspectief van een leven lang leren – inclusief vaardigheden in communicatie, professioneel stressmanagement en mensenrechten. De tool is ontwikkeld door de Confederation of Norwegian Service Industries en particuliere beveiligingskamers en -verenigingen in Macedonië, Slovenië, Kroatië en Roemenië.
Mark Bergfeld van UNI Europa bedankte CoESS ook voor de recente gezamenlijke verklaring over de vaardighedenagenda voor Europa, die het afgelopen jaar een waardevol vervolg gaf aan de activiteiten van sociale partners op het gebied van onderwijs en vaardigheden.

Opleidingskaders
Tijdens de vergadering presenteerden vakbondsvertegenwoordigers uit België en Finland best practices voor opleidingskaders voor de particuliere beveiliging. Net als in veel andere landen voorzien de Belgische en Finse beveiligingswetgeving in het aanbieden van extra vaardigheden en kwalificaties voor basiswerkzaamheden, die de verandering en kwaliteit van diensten in de sector weerspiegelen – bijvoorbeeld op het gebied van evenementenbeveiliging, technische beveiligingssystemen en transportbeveiliging. Belangrijk is dat sociale partners een cruciale rol spelen bij het opzetten van dergelijke opleidingskaders in beide landen.

Grote evenementen
Ondanks de inspanningen blijft de uitdaging tussen de toenemende marktvraag en het tekort aan beschikbare, deskundige beveiligers in veel landen bestaan. Dit werd ook benadrukt door een presentatie van een Franse vakbondsvertegenwoordiger over de uitdaging die de Rugby World Cup 2023 en de Olympische Spelen 2024 voor de sector in Frankrijk vormen. Het Franse lid van CoESS, GES, meldde al in december 2019 dat de massale aanwerving van 20.000 tot 30.000 extra bewakers momenteel niet mogelijk zou zijn. De spreker benadrukte dat voor zulke massale, spraakmakende evenementen, bewakers extra training moeten krijgen, zoals over crowd control, die verder gaat dan de basiskwalificatie van bewaking.

Regels en normen
In de komende twee jaar zullen sociale partners ook samenwerken aan een reeks ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en normen. Eduardo Cobas Urcelay, voorzitter van de CoESS Social Dialogue Committee, bevestigde dat CoESS zich ertoe verbindt samen voort te bouwen op eerdere successen, zoals de gezamenlijke verklaring over het veiligstellen van contant geld, en om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij herinnerde de deelnemers eraan dat de particuliere beveiligingssector onderworpen is aan een reeks Europese wetgeving. Deze zullen niet alleen sociale en openbare aanbestedingsbeleid omvatten, maar ook steeds meer onderwerpen met betrekking tot het milieu.
Mark Bergfeld voegde eraan toe dat UNI Europa ernaar uitkijkt om ook samen te werken bij de herziening van Richtlijn 2008/114 betreffende Europese vitale infrastructuur.

Gedeeld

Geef een reactie