Europese norm voor technische dienstverlening op afstand

Euralarm meldt een belangrijke stap voorwaarts voor serviceproviders en eindgebruikers. Deze betreft technische dienstverlening op afstand, waarvoor de nieuwe norm EN50710 wordt ontwikkeld. Op basis hiervan zijn brandveiligheidssystemen en beveiligingssystemen veilig op afstand te beheren.

De succesvolle stemming is volgens de Europese branchekoepel de kers op de taart van de inspanningen van de sectie om meer zekerheid te garanderen voor een toekomst waarin remote services een steeds belangrijkere rol spelen. Jon Könz, voorzitter van de afdeling Services van Euralarm, zei: “Het is een uitstekend resultaat en een vooruitgang voor de brandveiligheids- en beveiligingsindustrie. We bedanken degenen die hebben geholpen in de CEN/CENELEC JTC4/WG1 en die hebben bijgedragen aan het ‘ja’ van 95 procent van de landen die een stem konden uitbrengen.”

Voordeel voor alle partijen
Met de acceptatie als Europese norm zou de EN50710 begin 2022 gereed moeten zijn voor publicatie, waarna de implementatie in de respectievelijke landen zal starten.
Nu de vereisten voor het leveren van veilige remote services via een remote access-infrastructuur zijn gespecificeerd, zullen zowel eindgebruikers als serviceproviders hiervan voordeel ondervinden. Beiden zullen ook kunnen profiteren van de technologische ontwikkelingen binnen brandbeveiligingssystemen en/of beveiligingssystemen (FSSS) en de remote access-infrastructuur.

Achtergrond van services op afstand
Het is al vele jaren gebruikelijk om de alarm- en storingsstatus van brandveiligheids- en beveiligingssystemen (FSSS) in gebouwen op afgelegen locaties op afstand te bewaken. Technologische ontwikkelingen en de telecommunicatiepaden maken tegenwoordig toegang op afstand mogelijk tot die FSSS met een breed scala aan beschikbare functies tot en met volledige bediening en programmering alsof er een geautoriseerde persoon ter plaatse is.
Service op afstand is een aanvulling op de bezoeken op locatie voor een opgeleide persoon en biedt nieuwe mogelijkheden voor klanten (eindgebruikers).

Nieuwe diensten
Bernd Giegerich van Euralarm, de organisator van WG1: “De algehele servicekwaliteit die wordt geboden door de verschillende soorten professionele dienstverleners op het moment van installatie, onderhoud of bediening neemt aanzienlijk toe. Enerzijds ervaren eindgebruikers snellere responstijden, wat leidt tot een hogere systeembetrouwbaarheid en beschikbaarheid. Aan de andere kant kunnen serviceproviders nieuwe diensten leveren, zoals voorspellend onderhoud, wat ook de bezettingsgraad van het personeel verbetert.”

Robuuste criteria
Niet alle landen hebben industriestandaarden voor het gebruik van toegang op afstand, terwijl die cruciaal zijn voor eindgebruikers en dienstverleners. Jon Könz: “Met de komst van deze nieuwe Europese norm komen er robuuste criteria waaraan diensten op afstand zullen worden afgemeten. Verder zal het bijdragen aan het overwinnen van elke aarzeling over ontwerpvereisten en strikte operationele procedures die fundamenteel zijn bij het vermijden van acties, zoals onbedoelde de-activering van delen van een FSSS.

Duidelijkheid voor de markt
Bernd Giegerich: “Naast het bieden van een kader voor serviceproviders, profiteren ook fabrikanten van de nieuwe standaard. Bepaalde fabrikanten kunnen nu rechtstreeks hun diensten gaan verlenen, zoals het sturen van updates. En voor dienstverleners is er het extra voordeel dat ze een structuur krijgen om hun klanten uit te leggen wat ze kunnen verwachten. Kortom, het zorgt voor meer duidelijkheid voor de markt over het aanbieden en gebruiken van diensten op afstand en voor meer transparantie over wat een klant van een dienstverlener mag verwachten.”

Grensoverschrijdende diensten
De pan-Europese benadering van diensten op afstand sluit aan bij de hoofddoelstelling van de Europese Dienstenrichtlijn om voorzieningen te treffen voor grensoverschrijdende diensten. Het is belangrijk om te vermelden dat er wordt verwezen naar EN16763 (Services standard for fire safety and security systems) in EN50710. EN16763 wordt toegepast in combinatie met installatierichtlijnen, hetzij Europees (indien van toepassing) of nationaal, evenals met nationale wet- en regelgeving op het gebied van de systemen. Het legt de basis voor kwaliteit in dienstverlening en is daarmee een belangrijke basis voor de EN50710.

Gedeeld

Geef een antwoord