Branchespecifieke themawerelden op SSA 2013

Safety & Security Amsterdam (SSA) kent dit jaar een nieuwe indeling van de beursvloer. Verspreid over de Europahal wordt een aantal themawerelden ingericht waar wordt ingegaan op branchespecifieke veiligheidsvraagstukken. De activiteiten in deze werelden zijn gericht op .

Tijdens SSA 2013 wordt extra aandacht besteed aan beveiliging en veiligheid in de zorg, zowel intramuraal als extramuraal. Het betreft zowel alles rond veiligheid, van preventie, detectie tot en met blussen, als alles rond beveiliging (onder meer toegangscontrole, inbraakbeveiliging, cameratoezicht, communicatiesystemen). SSA biedt de professional uit de zorg, die betrokken is bij beveiliging en veiligheid, informatie met betrekking tot oplossingen en producten aansluitend op de specifieke problematiek in de zorg. Niet alleen kan men efficiënt alle aanbieders van veiligheidsproducten bezoeken, ook kan men collega’s van andere zorginstellingen treffen. In de speciaal daartoe ingerichte Zorgwereld vinden dagelijks interviews, discussies en presentaties van best practices plaats, waarbij bezoekers met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Overheid
Op het themaplein Overheid staat vooral het samenwerken aan veiligheid centraal; bijvoorbeeld aan de hand van discussies over kansen en valkuilen bij het inzetten van BOA’s of vraagstukken rond cameratoezicht en publiek-private samenwerkingsvormen. Ook de nieuwe rol van de brandweer ten opzichte van gebouweigenaren en de vernieuwde structuur binnen de brandweerorganisatie zelf komen aan bod.

Retail
Met circa 110.000 winkels in Nederland worden veel mensen dagelijks met veiligheidsissues in de retail geconfronteerd. Ervaringen en goede voorbeelden rond overvalpreventie worden gedeeld, zoals de opkomst van online winkelen en de specifieke criminaliteitsproblemen en hoe gezamenlijk op te treden tegen mobiel banditisme. Het programma richt zich niet alleen op de securitymanager maar juist ook op professionals die tot de DMU behoren, maar niet dagelijks met veiligheid bezig zijn, zoals facilitymanagers, hoofden inkoop en ict-managers.

Transport & Logistiek
Georganiseerde criminaliteit en ladingdiefstal zijn een grote schadepost in de wereld van transport & logistiek. Nog belangrijker is de veiligheid van chauffeurs en andere medewerkers. Best practices laten zien dat security uiteindelijk geld opbrengt en niet alleen als kostenpost gezien hoeft te worden.

Installateursplein
Uiteraard komen ook de installateurs uitgebreid aan hun trekken tijdens SSA 2013. Op een speciaal Installateursplein wordt onder meer ingegaan op spraakmakende innovaties, ontwikkelingen op het gebied van IP, de betekenis van het nieuwe bouwbesluit, netwerktechnoloy en cybersecurity.

Toegesneden programma
Beursmanager Nynke Lipsius van Amsterdam RAI: “SSA brengt vragers en aanbieders van producten, oplossingen en informatie samen. Bepaalde branches, zoals zorg, overheid, retail en transport & logistiek, kennen hun eigen specifieke veiligheids- en beveiligingsproblematiek. Om de bezoekers uit deze branches toegespitst te informeren, worden in samenwerking met kennisinstellingen en belangenbehartigers uit deze branches doelgroepgerichte ‘werelden’ ingericht. Beursbezoekers treffen hier een toegesneden programma, een overzicht van producten en oplossingen en de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen.”

Over SSA 2013
Safety & Security Amsterdam wordt van 4 tot en met 6 juni 2013 gehouden in Amsterdam RAI. De themawerelden van SSA 2013 komen tot stand in samenwerking met de branchevertegenwoordigers en deelnemende exposanten.

SSA 2011

SSA 2013 vormt met ongeveer 200 exposanten, een uitgebreid kennisprogramma en betrokkenheid van alle relevante stakeholders, het enige vakevenement met nationale dekking. Alle segmenten komen – letterlijk – onder één dak samen. Drie dagen lang is de Europahal van Amsterdam RAI het bruisende middelpunt voor installateurs, adviseurs, leveranciers, system integrators, securitymanagers, eindgebruikers en functionarissen werkzaam in de publieke sector. Zij komen naar SSA om innovaties te zien, marktontwikkelingen te volgen, kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en oplossingen te vinden.

Zie ook: SSA 2011

Gedeeld

Geef een reactie