Eenduidig kader voor veiligheid evenementen

Voor veel gemeenten is het moeilijk om vergunningaanvragen voor evenementen te toetsen. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in het evaluatierapport over het incident met de monstertruck in Haaksbergen.

Volgens Syan Schaap, werkzaam bij ESI, Event Safety Institute, is het hoog tijd dat alle gemeenten voortaan een eenduidig inhoudelijk kader gebruiken. Daarvoor moeten zij binnen hun lokale autonomie meer samenwerken. Ook moeten zij meer de samenwerking zoeken met praktijkexperts uit de evenementenwereld.

monstertruckAfgelopen maand verscheen de evaluatie van het incident met de monstertruck in Haaksbergen. Het proces van vergunningverlening rond evenementen moet versterkt worden. Dat stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in zijn evaluatierapport. En niet alleen in Haaksbergen, de Raad signaleert dat vergelijkbare verbeteringen bij veel gemeenten nodig zijn. Gemeenten moeten de vergunningverlening als een “veiligheidskritisch” proces behandelen.

Er was een vergunning afgegeven, maar daarin kwam het woord monstertruck niet voor

Zij moeten op zoek gaan naar de juiste expertise als de adviseurs van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) er niet goed uit komen. Maar ook organisatoren moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en hiernaar handelen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat het afwegen van risico’s een essentieel onderdeel is van de verantwoordelijkheid van zowel de stuntman, de organisator als de gemeente. De organisator had, wat de Onderzoeksraad betreft, verder moeten gaan in het beoordelen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook toen hij hierover geen informatie kreeg van de stuntman. Volgens de Onderzoeksraad moet de gemeente zich scherp en alert opstellen bij ieder evenement. Nu had de classificatie als A-evenement (weinig risico’s) automatisch tot gevolg gehad dat er geen advies werd ingewonnen.

Syan Schaap stelt dat het hoog tijd is dat alle gemeenten een eenduidig inhoudelijk kader gebruiken. Daarvoor moeten zij binnen hun lokale autonomie meer samenwerken. Ook moeten zij meer de samenwerking zoeken met praktijkexperts uit de evenementenwereld.

Gemeenten en organisatoren hebben één ding gemeen, zegt Schaap: ze missen een eenduidig inhoudelijk kader voor veiligheid. Organisatoren zetten hun evenementen vooral op grond van hun eigen ervaringen of interne protocollen neer. Zij zijn door het hele land actief. Daarbij hebben zij veel hinder van de grote verschillen in de wijze waarop gemeenten en adviserende diensten hun plannen inhoudelijk beoordelen. En zelfs binnen dezelfde gemeente kan het voorkomen dat de beoordeling van hun plannen van keer tot keer verschilt. Afhankelijk van wie hierbij is betrokken. Andersom hebben gemeenten last van de grote verschillen tussen de organisatoren: geen plan bevat dezelfde uitgangspunten voor veiligheid. En vaak is het zoeken naar de impliciete keuzes die ten grondslag liggen aan de beschreven veiligheidsmaatregelen.

Het versterken van de werkprocessen bij gemeenten heeft al in 2012 een impuls gekregen met de komst van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV). Dit document van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie bevat een beschrijving van organisatie en processen rond evenementen. Het dient als richtlijn voor gemeenten en veiligheidsregio’s. Helaas heeft de HEV zich tot op heden nog niet kunnen ontwikkelen tot landelijke standaard voor de werkprocessen.

Ook de VNG, het Veiligheidsberaad en het ministerie zullen moeten bedenken hoe ze een nieuwe benadering kunnen aanjagen, zegt Schaap in Secondant. Het creëren van een inhoudelijk kader vraagt om een ander spoor. De gemeenten moeten hiervoor binnen de bestaande context van lokale autonomie en beperkte wet- en regelgeving de handen ineenslaan. Zij moeten de samenwerking zoeken met praktijkexperts uit de evenementenwereld. Gelukkig zien we dat dit momenteel van de grond begint de komen. Een groep grotere gemeenten vanuit het hele land begint momenteel aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk inhoudelijk kader. In het ontwikkelproces gaan zij samenwerken met evenementenorganisaties. Dit is een veelbelovende stap in de goede richting, waardoor hopelijk de nodige incidenten kunnen worden voorkomen.

 

 

Gedeeld

Geef een antwoord