Informatiebijeenkomst cyber security en gegevensbescherming

Op dinsdag 12 december houdt NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cybersecurity en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Onlangs is de Europese technische commissie CEN/CENELEC/TC 13 ‘Cyber security and data protection’ opgericht. Deze nieuwe TC gaat cyber security-normen ontwikkelen, specifiek voor de Europese markt. Waar mogelijk worden mondiale normen zoals ISO 27000, al dan niet na aanpassing, overgenomen als Europese norm. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is binnen de nieuwe TC via normen invulling te geven aan de Europese Cyber Security Act en het door de Europese Commissie geïnitieerde Cyber security certificatie framework.
Op het gebied van gegevensbescherming gaat de TC via normen praktische invulling geven aan de General Data Protection Regulation (GDPR), de Europese privacy-wetgeving waaraan vanaf 25 mei 2018 moet worden voldaan.

Invloed uitoefenen
Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese standaardisatie en dus ook in deze nieuwe TC Cyber Security & Data Protection. In deze positie kan de Nederlandse sector borgen dat Europese standaarden optimaal aansluiten bij Nederlandse producten, kennis, ervaring en technologie. De normcommissie ‘Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy’ verzorgt de Nederlandse input aan de nieuwe TC.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt gesproken over bijgepraat over de ontwikkelingen binnen Europese en mondiale normalisatie en over de mogelijkheden om hieraan actief een bijdrage te leveren.
Deelname aan de informatiebijeenkomst is kostenloos en brengt geen verdere verplichtingen met zich mee. Het definitieve programma van de bijeenkomst wordt binnenkort vastgesteld en zal te vinden zijn op de pagina van NEN Evenementen. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst of cyber security, neem contact op met Jolien van Zetten, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon 015 2 690 298, e-mail kid@nen.nl.

Gedeeld

Geef een antwoord